Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"
Wybierz...
Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej