Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Budowa sieci placów zabaw na terenie gminy Tomice

www: www.tomice.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Tomice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 60 840,00 zł /37 400 zł

W ramach realizacji operacji  polegającej na budowie sieci placów zabaw na terenie gminy Tomice wykonano:

1) Opracowanie 4 planów zagospodarowania terenu

2) Dostawa i montaż urządzenia zabawowego – 4 zestawów

3) Dostawa i montaż 4 tablic z regulaminem placu zabaw

4) Dostawa i montaż 4 znaków identyfikacyjnych placów zabaw. 

 Rok realizacji: 2011