Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Przeprowadzenie cyklu warsztatów fotograficznych i plastycznych pt. „Cztery pory roku w obiektywie i plastyce” oraz wydanie folderu promującego Gminę Polanka Wielka

www: gckpolanka.pl
  • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 24 480,00 17 567,46

Projekt angażował mieszkańców Polanki Wielkiej do działań artystycznych zw. z fotografią i plastyką. Inspiracją do  cyklu warsztatów było lokalne bogactwo kulturowo – historyczne. Poprzez historię, pamiątki przeszłości, ludzi zw. z działalnością plastyczno rzemieślniczą, przyrodą oraz turystyką i rekreacją, osoby uczestniczące w warsztatach mogły zapoznać się ze swoją „Małą Ojczyzną”. Projekt składał się z warsztatów oraz wystawy i wydania folderu.