Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wydanie publikacji „Gmina Brzeźnica i Dolina Karpia: przewodnik po atrakcjach turystycznych

www: www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 19.500,00 / 14.880,00

Według założonej koncepcji przewodnika zebrano bogaty materiał zdjęciowy, wykonując fotografie na terenie gminy Brzeźnica i Doliny Karpia. Skorzystano także z zasobów archiwalnych beneficjenta. Zredagowano teksty i stworzono projekt graficzny. W 2015 r. wydano publikację o objętości 190 s. w nakładzie 1000 egz., nadany numer ISBN.  Dystrybucja była bezpłatna, a odbiorcy potwierdzali otrzymanie książki podpisem na liście dystrybucji. Przystępna forma książki, której trzon jest na spirali ułatwia korzystanie z przewodnika w terenie.  Przydatna jest zamieszczona na końcu publikacji mapa gminy Brzeźnica. Odbiorcy przewodnika poszerzyli swoją wiedzę na temat atrakcji turystycznych na terenie gminy Brzeźnica oraz Doliny Karpia. Wydawnictwo promuje walory turystyczne obszaru m.in.: przyrodnicze w tym akweny wodne, historyczne w tym zabytki, sportowe i rekreacyjne, zaginione zawody, produkty lokalne.