Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Rozwój spójnej oferty turystycznej na obszarze objętym LSR Doliny Karpia poprzez wydanie publikacji: „Gmina Brzeźnica – mapa turystyczna” oraz folderu „Gmina Brzeźnica”

www: www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dodinansowania 8.603,00 zł

Rok realizacji: maj 2011 r. do październik 2012 r.

W ramach projektu zebrano i opracowano materiał treściowy i ilustracyjny do dwóch publikacji. Zlecono wykonanie projektów graficznych. Wydano mapę i folder, które bezpłatnie rozdystrybuowano.