Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

"Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie albumu, mapy i widokówek prezentujących ich walory

www: www.gbpspytkowice.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: Koszty całkowite operacji - 44.324,00 zł / dofinansowanie - 25.000,00 zł

Publikacja "Skarby sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia" składa się z trzech części: albumu, mapy i widokówek. Album jest katalogiem, zawierającymi opisy i fotografie wszystkich obiektów sakralnych Gminy Spytkowice, w tym: 3 kościołów, 7 kaplic, 89 kapliczek i krzyży oraz 25 kościołów z pozostałych 6 gmin Doliny Karpia: Zatora, Brzeźnicy, Osieku, Polanki Wielkiej, Przeciszowa i Tomic. Drugą część publikacji stanowi mapa Gminy Spytkowice: rewers obrazuje lokalizację 99 obiektów, a awers - ich fotografie i legendę. Część trzecia to zestaw 10 widokówek prezentujących 58 wybranych z albumu zabytków.

Rok realizacji: 2012