Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wydanie ulotek „Gmina Przeciszów zaprasza”

www: www.przeciszow.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 6 918,75 zł / 3937,00 zł

Operacja polegała na wydaniu wydawnictw promujących Gminę Przeciszów poprzez wydanie serii wydawniczej „Gminy Przeciszów zaprasza” trzech ulotek promujących jej historię kulturową, walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, oraz rozwijający się poziom gospodarczy, zatytuowanych: „Przeszłość”, „Przyroda”, „Inwestycje”. 

Zakończenie projektu 04.07.2012