Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Święto kolarstwa w Gminie Spytkowice – Organizacja Startu etapu 48 Małopolskiego Wyścigu Górskiego oraz imprezy sportowo – rekreacyjnej towarzyszącej startowi imprezy

www: www.spytkowice.net.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 13.044,50zł / 8.719,00zł

W ramach realizacji operacji została zorganizowana  w dniu 17 czerwca 2010r impreza sportowo-rekreacyjna związana z kolarstwem, połączona ze startem I etapu 48 Małopolskiego Wyścigu Górskiego.W ramach imprezy został przygotowana oferta dla wszystkich grup społecznych. Dla najmłodszych uczestników imprezy zostały bezpłatnie udostępnione dmuchane zjeżdżalnie, trampolina i suchy basen, gdzie w ciekawy sposób mogli spędzić czas i pobudzić swoją wyobraźnię oraz zorganizowano program artystyczny. Dla nieco starszych uczestników zaplanowano konkursy zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Policją oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie gminy. W ramach tych konkursów zostały przeprowadzone zabawy sprawnościowe oraz konkursy z wiedzy i znajomości naszej gminy oraz gmin sąsiednich skupionych w Lokalnej Grupie Działania, jak również konkursy ze znajomości bezpiecznego zachowania. Jak co roku przeprowadzono również konkursy rysunkowe dla najmłodszych uczestników naszej imprezy, które organizowane zostały przez Policję. Nie zapomniano również o najstarszych uczestnikach naszej zabawy i o osobach chcących poszerzyć swoje zainteresowania. To właśnie dla tych osób zostały przygotowane stoiska promocyjno – informacyjne, gdzie mogły odebrać materiały promujące nasz region, uzyskać wiele ciekawych informacji, w tym również o Lokalnej Grupie Działania i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz skosztować przepysznych potrwa regionalnych i lokalnych, które zostały przygotowane przez Koła Gospodyń i Związki Emerytów i Rencistów działające na terenie Gminy Spytkowice.