Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

WYDANIE MAPY TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEJ GMINY TOMICE

www: www.tomice.pl
  • Wnioskodawca: GMINA TOMICE
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 11.550,00 zł / 8.500,00 zł

Realizacja 07.2012/03.2013;  Operacja polegała na wprowadzeniu na rynek bezpłatnego materiału informacyjno-promocyjnego w postaci mapy turystyczno-przyrodniczej w ilości 6.000 szt. Publikacja została przygotowana we współpracy z partnerami mającymi doświadczenie w tego typu realizacjach oraz posiadających odpowiedni zasób danych tj. Stowarzyszenie Dolina Karpia, PTTK o/Wadowice oraz Stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi”. Założeniem publikacji była promocja walorów kulturowo-przyrodniczych i rozwój turystyki na obszarze objętym LSR Doliny Karpia.