Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

,,Budowa siłowni zewnętrznej wraz z grą dydaktyczno- terenową na terenie Gminy Polanka Wielka "

www: www.polanka-wielka.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Polanka Wielka
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 45460,60 30 256,00
Celem  operacji był rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę nowoczesnej  siłowni zewnętrznej  wraz z grą dydaktyczno-terenową na terenie Gminy Polanka Wielka ,, Na sportowo zwiedzamy Polankę Wielką i Dolinę Karpia". W wyniku otrzymanego dofinansowania możliwe było wybudowanie zewnętrznej siłowni składającej się z następujących 4 podwójnych urządzeń sportowych, umożliwiających korzystanie z urządzeń 8 osobom:
-biegacz i orbitek;
- wyciąg i krzesło;
- prasa nożna i wioślarz;
-stepper i twister.
Dodatkowo wykonano częściowe ogrodzenie terenu, które - ze względu na sąsiedztwo znajdującej się w pobliżu drogi wojewódzkiej oraz parkingu - zapewnia bezpieczeństwo osobom korzystającym z terenu rekreacyjnego. W ramach zaplecza na terenie siłowni zamontowano 2 ławki , 2 kosze na śmieci oraz tablice regulaminową. Uzupełnienia zaplecza stricte sportowego było opracowanie i udostępnienie gry dydaktyczno- terenowej: ,, Na sportowo zwiedzamy  Polankę Wielką i Dolinę Karpia ". Gra obejmuje trzy zakresy do wyboru: detektyw, historyk oraz przyrodnik.Instrukcja i opis gry znajdują się w formie linków do pobrania na stronie Gminy i LGD  Dolina Karpia.Zainteresowani po bezpłatnym pobraniu instrukcji gry wędrują zgodnie ze wskazówkami rozwiązując zagadki poznając miejscowość Polanka Wielka oraz obszar Doliny Karpia z punktu widzenia atrakcji kulturalnych, przyrodniczych i historycznych regionu.Stałym elementem gry jest wykonanie zadań sprawnościowych na powstałej siłowni zewnętrznej.