Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

"Dolina Karpia w czasie i przestrzeni"-stworzenie innowacyjnych materiałów fotograficzno-filmowych promujacych Doline Karpia

www: www.rokzator.pl
  • Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 6642,00 zł/ 4320,00 zł

Założenie Cyfrowego Banku Materiałów Promocyjnych Doliny Karpia, tj. standardowe zdjęcia, panoramy i zdjęcia wielkoformatowe, filmy poklatkowe.