Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

WYDANIE ULOTEK I FOLDERU W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ – GMINA TOMICE W DOLINIE KARPIA

www: www.tomice.pl
  • Wnioskodawca: GMINA TOMICE
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 12.785,00 zł / 7.525,00 zł

Realizacja 05.2010/10.2011;  Operacja polegała na wprowadzeniu na rynek wydawnictw promujących Gminę Tomice w poprzez wydanie czterech ulotek promujących jej walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, zatytułowanych „Raj dla rowerzystów”, „Pamiątki przeszłości”, „Przyrodnicze zakątki” i „Tradycje gospodarcze” oraz folderu informatora będącego monograficznym kompendium wiedzy o Gminie Tomice – „Gmina Tomice krok po kroku…” W ramach projektu wydano 10000 szt. ulotek (4x2.500) oraz 2.500 sztuk folderów. Operacja miała na celu rozwój oferty turystycznej i kulturalnej Gminy Tomice oraz promocja m.in. produkcji stawiarskiej i wikliniarskiej.