Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Wydanie folderu promującego walory przyrodnicze, zabytki oraz lokalnych twórców Gminy Polanka Wielka w Dolinie Karpia”

www: www.gckpolanka.pl
  • Wnioskodawca: GMINNE CENTRUM KULTURY W POLANCE WIELKIEJ
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 5 864,63 zł

Zadanie polegało na wprowadzeniu  na rynek wydawnictwa promującego  Gminę Polanka Wielka w Dolinie Karpia poprzez wydanie folderu promującego walory przyrodnicze, zabytki oraz lokalnych twórców Gminy Polanka Wielka w Dolinie Karpia. Wydany materiał informacyjno -promocyjny poszerzy ofertę usług turystycznych i kulturalnych  na obszarze Gminy Polanka Wielka w Dolinie Karpi w 2012 roku. Wśród zamierzonych rezultatów poza wydaniem określonych ilości materiałów ( 1000 sztuk oraz ich nieodpłatną dystrybucję poprzez punkty informacji turystycznej i w czasie imprez organizowanych na terenie Gminy i Doliny Karpia)operacja spowoduje zwiększenie zainteresowania Gminą i obszarem Doliny Karpia poprzez potencjalnych turystów i inwestorów, wzrost tożsamości lokalnej i regionalnej wśród mieszkańców i poczucie więzi ze społecznością Doliny Karpia.