Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

"DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA" - budowa placów zabaw w kolejnych 7 sołectwach Gminy Brzeźnica.

www: www.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Brzeźnica
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 144 689,79 zł / 88 948,00 zł

Przedmiotowa inwestycja polegała na urządzeniu w siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica miejsc aktywnego wypoczynku - ogólnodostępnych placów zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych w miejscowościach: Bęczyn, Brzezinka, Kopytówka, Sosnowice, Marcyporęba, Paszkówka, Tłuczań.