Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice

www: www.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Brzeźnica
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 176 154,12 zł / 114 571,78 zł

Okres realizacji: 06.2011  -  10.2012

Realizacja projektu polegała na  wykonaniu remontu  budynku byłej szkoły w miejscowości Marcyporęba w sołectwie Bachorowice . Zakres prac remontowo – budowlanych obejmował częściowy remont pomieszczeń i instalacji wewnątrz budynku oraz wymianę pokrycia dachowego i docieplenie ścian.

Budynek stanowi doskonały ośrodek życia kulturalnego mieszkańców miejscowości i zapewnia dogodne warunki kultywowania i promowania lokalnej kultury, budowania tożsamości oraz integracji ludności z obszarów wiejskich.W obiekcie są organizowane zarówno wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, jak i sportowo - rekreacyjnym, które promują sołectwo Bachorowice i Gminę Brzeźnica oraz przyczynią się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru w regionie i poza nim.