Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Akademia rozmaitości - warsztaty dla twórczych kobiet z Gminy Brzeźnica

  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 4 587,00 zł

W ramach realizacji projektu pt: „Akademia rozmaitości  - warsztaty dla twórczych kobiet z Gminy Brzeźnica” przeprowadzone zostały warsztaty wokalne,  taneczne oraz teatralne dla mieszkanek Gminy Brzeźnica.

Projekt przeprowadzono od 04.05.20112011 do 30.04.2012r.