Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez warsztaty z języka angielskiego uczące opowiadać o zasobach Doliny Karpia

www: www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 6.240,00 / 4.500,00

Przygotowano materiały w tym prezentację multimedialną na temat atrakcji turystycznych obszaru Doliny Karpia. Lektor języka angielskiego przetłumaczył teksty. W terminie od września do listopada 2014 r. odbyły się 24 spotkania, łącznie 64 godziny ogólnodostępnych warsztatów językowych z których systematycznie korzystało około 20 osób.  Warsztaty obejmowały: ćwiczenie konwersacji ułatwiającej porozumiewanie się z angielskojęzycznymi turystami, a przez to rozwijanie przedsiębiorczości, umiejętność promocji i polecania atrakcji turystycznych gminy Brzeźnica i Doliny Karpia. Zakupiono komputer, który był wykorzystywany na warsztatach językowych i służy po ich zakończeniu do prezentacji  walorów obszaru Doliny Karpia.