Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

"Z tradycją w przyszłość"- organizacja plenerowej imprezy regionalnej i artystycznej.

  • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 10019,96 zł / 7541,58 zł

W wyniku realizacji zadania zorganizowano 18 sierpnia 2012 roku  imprezę plenerową o charakterze integracyjnym i edukacyjnym.  W czasie imprezy wystąpiły zespoły i chóry kultywujące miejscowe folklor i gwarę, prezentowano tradycyjne obrzędy dożynkowe. Zorganizowane zostały  warsztaty garncarstwa i bibułkarstwa. Ogłoszono także wyniki konkursu „Dom pachnący chlebem” propagującego tradycję domowego wypieku chleba.