Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Sukces na talerzu, czyli promocja tradycyjnych potraw lokalnych poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprezy promocyjnej połączonej z degustacją potraw

www: www.gokspytkowice.pl
  • Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 35 275,00 zł/24 232,00 zł

W ramach realizacji projektu Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów zebrały materiały i przygotowały je do publikacji. Następnie trwały prace z przygotowaniem potraw, które z kolei sfotografowano przez osobę zajmującą się profesjonalnie fotografią. Wykonanie części graficznej i wydruk zostały powierzone drukarni i wydawnictwu, która po wykonaniu projektu i zaakceptowaniu przystąpiła do druku. Zostało wydrukowanych 1000 egzemplarzy. W ramach promocji książki odbyła się impreza w dniu 17 listopada 2012r. w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach, w której wzięło udział 150 osób. Na imprezę zaproszono społeczność lokalną, poprzez zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach. Degustacja potraw odbyła się bezpłatnie, w formie stołu szwedzkiego, na którym zostały zamieszczone potrawy przygotowane według przepisów przedstawionych w książce kucharskiej. Podczas imprezy przedstawiono program artystyczny – biesiada pt. „Swojsko i biesiadnie” oraz zabawę z wodzirejem. Cel jaki osiągnęliśmy to: podniesienie jakości życia na obszarze objętym LSR, rozwój turystyki i rekreacji oraz promocja i upowszechnianie lokalnych potraw tradycyjnych i produktów kulinarnych, w tym potraw na bazie ryb, poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprezy promocyjnej połączonej z degustacją potraw.