Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych o Gminie Zator z uwzględnieniem rzek, potoków i zbiorników wodnych oraz atrakcji turystycznych, kulturalnych i przyrodniczych w ich sąsiedztwie.

www: www.rokzator.pl
  • Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 4 609,50 zł/ 3 200,00

Zostały opracowane i  wydane materiały informacyjno - promocyjne o gminie Zator, uwzględniające  atrakcje turystyczne, kulturalne, przyrodnicze i oczywiście kulinarne.