Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i rekreacyjnych w Dolinie Karpia na terenie Gminy Brzeźnica pod nazwą „Letni Festiwal Kultury - Brzeźnica 2012"

www: www.ckbrzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 18393,15 zł / 12160,09 zł

W ramach działania: Zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i rekreacyjnych w Dolinie Karpia na terenie Gminy Brzeźnica pod nazwą "Letni Festiwal Kultury - Brzeźnica 2012" odbyły się następujące wydarzenia:

* Festiwal Tańca Doliny Karpia w dniu 26 maja 2012 r.

* Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach

* impreza plenerowa „Letni Festiwal Kultury w Amfiteatrze”, który obejmował:

- występ zespołu Kumoszki

- koncert orkiestry dętej z ROK w Zatorze

- pokaz rycerskiej wioski słowiańskiej

- koncert zespołu Bazo Banga

- kiermasz i warsztaty rękodzieła artystycznego.

W ramach projektu wydano monetę okolicznościową oraz folder podsumowujący.