Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Akademia przedsiębiorczości w Gminie Tomice – organizacja warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich jako działań wspierających przedsiębiorczość.

www: kultura.tomice.pl
  • Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 6.333,80 zł/4.966,24 zł

Celem projektu jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację seminarium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich.