Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wdrażanie Projektów Współpracy

Smak na Produkt

Projekt realizowany we współpracy 7 Lokalnych Grupa Działania z Małopolski oraz 1 Lokalną Grupą Działania Regionalna Wspólnota na rzecz Rozwoju regionu Villach-Hermagor.
Północno - zachodnia Małopolska - lubię to!

Portal i aplikacja mobilna to efekt współpracy 8 stowarzyszeń - Lokalnych Grup Działania z terenu północno-zachodniej Małopolski, polegającej na opracowaniu wspólnej oferty turystycznej.