Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Dni Gminy Tomice – organizacja cyklu wydarzeń pod hasłem „Łączy nas rzeka”: spływ kajakowy, wycieczka ornitologiczna „wzdłuż rzeki Skawy i Wisły” oraz impreza rekreacyjna nad potokiem Radockim

www: kultura.tomice.pl
  • Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 10.477,60 zł/8.250,00 zł
Celem projektu jest organizacja Dni Gminy Tomice, na które będzie składał się cykl wydarzeń pod hasłem „Łączy nas rzeka”. W ramach proponowanych wydarzeń zostaną zorganizowane następujące przedsięwzięcia: a) spływ kajakowy „Kajakiem przez Dolinę Karpia” – Celem imprezy będzie ukazanie dziedzictwa przyrodniczego Doliny Karpia, a w szczególności Doliny Dolnej Skawy; b) wycieczka ornitologiczna dla dzieci i młodzieży „Wzdłuż rzeki Skawy i Wisły” – Celem wycieczki jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży oraz „żywa” obserwacja wielu gatunków roślin i ptactwa zamieszkującego wzdłuż rzek Doliny Karpia; c) organizacja imprezy rekreacyjnej nad potokiem Radockim – celem jest organizacja imprezy, podczas której zostaną zorganizowane konkursy mające ukazać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD, a w szczególności Gminy Tomice. Imprezę urozmaicą występy lokalnych zespołów artystycznych oraz atrakcje: stoisko ceramiczno – garncarskie, kącik plastyczny dla dzieci, warsztaty cyrkowe. Na imprezie zostanie zakończony Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany dla mieszkańców Doliny Karpia. Na imprezie zostanie również zaprezentowany biesiadny występ artystyczny.