Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Doposażenie Stowarzyszenia p.n. „Orkiestra Dęta Zygodowice” w instrumenty muzyczne, organizacja warsztatów muzycznych i imprezy – „Koncert Kolęd i Festiwal Potraw Regionalnych – Witanowice 2015”

www: orkiestrazygodowice.cba.pl
  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie p.n. „Orkiestra Dęta Zygodowice ”
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 53 311,18 zł /42 648,94 zł

W ramach projektu zorganizowano warsztaty muzyczne dla dwóch grup z podziałem na rodzaje instrumentów. W I grupie (flety poprzeczne i saksofony)-  8 osób, w II grupie( trąbki klarnety, tenory) – 8 osób. Zajęcia prowadzone były przez dwóch instruktorów, którzy zostali wybrani w konkursie ofert. Zajęcia muzyczne rozpoczęły się w dniu 07 października 2014r. i trwały do 27 lutego 2015 r.. Łącznie zostało przeprowadzonych 108 godzin (po 54 godziny dla każdej grupy) zajęć. Stowarzyszenie zapewniło uczestnikom korzystanie z instrumentów muzycznych będących w posiadaniu orkiestry oraz nieodpłatnie udostępniło salę dla jednej grupy, a Ośrodek Kultury w Tomicach dla drugiej. Uczestnicy warsztatów poznali niezbędną wiedzę z zakresu teorii muzyki, a następnie ćwiczyli technikę gry na instrumentach muzycznych dętych. Przygotowany został nowy repertuar zaprezentowany przez uczestników warsztatów i orkiestrę podczas koncertu kolęd i festiwalu potraw regionalnych w dniu 06 01 2015r. Zakupiono 8 nowych instrumentów dętych co zapewni kontynuacje działań orkiestry na następne lata. Z grupy rekrutowanych 16 osób 100% ukończyło zajęcia i uzyskało umiejętności gry pozwalające na udział w koncertach z Orkiestrą. Odbyły się dwie imprezy : koncert kolęd w kościele w Witanowicach oraz festiwal potraw regionalnych w Szkole Podstawowej w Witanowicach w dniu 06.01.2015r.. Koncert i festiwal cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców czego dowodem jest dokumentacja zdjęciowa, nagrania i recenzje w prasie i Internecie. W koncercie i festiwalu uczestniczyło kilkaset osób co widać na załączonych zdjęciach i nagraniach z koncertów. Uroczystości przyczyniły się do promocji Doliny Karpia i wspierania twórczości regionalnej, a także promocji i wspierania rozwoju produktów lokalnych, w tym produktów na bazie karpia. W trakcie festiwalu potraw regionalnych odbył się konkurs potraw przygotowanych przez 6 Kół Gospodyń oraz koncert uczestników warsztatów muzycznych i zaproszonych  zespołów śpiewaczych z Gminy Tomice i chóru „Harmonia” z Kobióra.