Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Remont Kopca Grunwald polegający na odnowie pomnika wraz z remontem i utwardzeniem terenu wokół kopca w Palczowicach

www: www.okzator.pl
  • Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury DOliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 33 000,00 zł
W ramach realizacji projektu  pt: Remont Kopca Grunwald (...), wykonano szereg prac mających na celu odnowę  pomnika upamiętniającego zwycięską bitwę Oręża Polskiego nad Zakonem Krzyżackim w 1410r.  wraz z utwardzeniem terenu wokół niego.