Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Krakowiaczek jeden miał karpików siedem – zakup dziecięcych strojów regionalnych, opracowanie układów choreograficznych oraz organizacja imprezy podsumowującej projekt”

www: www.okzator.pl
  • Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 17 242,28 zł

Operacja realizowana była w 2013 roku w ramach „Małych Projektów”  i polegała na  zakupie 28 kompletów dziecięcych strojów regionalnych dla uczestników warsztatów tańca regionalnego podczas których opracowany został układ choreograficzny na potrzeby występu podczas imprezy podsumowującej projekt pn. „Krakowiaczek jeden miał karpików siedem”. W ramach imprezy zorganizowane na zatorskim rynku oprócz występu małych mieszkańców Doliny Karpia przewidziany był również występ bardziej doświadczonego zespołu regionalnego Łapanowianie oraz stoisko promujące tradycyjne lokalne potrawy z karpiem zatorskim w roli głównej.