Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Druk folderu „Osiek Głębowice historia zaklęta w pałacach”

  • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 8898,00 zł / 6228,00 zł

W wyniku realizacji zadania wydano folder  „Osiek Głębowice historia zaklęta w pałacach”(nakład 1500 egz., format 10,5 cm x 19 cm, w kolorze). Zadanie zrealizowano w 2010 roku.