Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wydanie folderu „Gmina Osiek zaprasza”

  • Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa iSportu w Osieku
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 21622,00 zł / 15135,00 zł

W wyniku realizacji zadania wydano folder „Gmina Osiek zaprasza” (nakład 1500 egz, format A4, w kolorze). Zadanie zrealizowano w 2011 roku.