Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Działania LGD

Festiwal Doliny Karpia (około50 imprez, ciekawych wydarzeń odbywających się w sezonie letnim)

Impreza rozpoczynająca: Targi Turystyczne w Dolinie Karpia

Impreza kończąca: Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe

Przegląd Produktów Lokalnych KULINARIA

Certyfikacja Produktów Lokalnych

Rejestracja Produktów Tradycyjnych Doliny Karpia

Wizyty studyjne na terenie Doliny Karpia