Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Festiwal obrzędów i tradycji w Dolinie Karpia

  • Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 9 000,00 zł

Rok realizacji 2010/2011. W ramach Festiwalu obrzędów i tradycji w Dolinie Karpia zostało zorganizowanych kilka przedsięwzięć:

1. Organizacja warsztatów malowania pisanek. W warsztatach wzięły udział 53 osoby. Zajęcie zostały przeprowadzone z podziałem na 3 grupy. Prace wykonane podczas warsztatów były prezentowane
w Ośrodku Kultury w Tomicach.

2. Organizacja konkursu na tradycyjną Palmę Wielkanocną. Konkurs został przeprowadzony
w 6 kategoriach wiekowych, na konkurs spłynęło 47 palm wykonanych przez 51 uczestników. Palmy były prezentowane w Ośrodku Kultury w Tomicach, najlepsze zostały nagrodzone.

3. Organizacja II Gminnego Pokazu Potraw Wielkanocnych. W programie pokazu znalazły się występy zespołów artystycznych z Doliny Karpia w tym prezentacja obrzędów wielkanocnych oraz degustacja potraw wielkanocnych. W imprezie wzięło udział ok. 200 osób. 

4. Dożynki Gminne w Tomicach. W imprezie wzięło udział ok. 800 osób w programie znalazły się m.in. występy sceniczne zespołów artystycznych z Doliny Karpia, prezentacje wieńców dożynkowych, stoiska promocyjne lokalnych twórców ludowych, warsztaty florystyczne oraz wikliniarskie, przejażdżki bryczką nad tomickie stawy, przejażdżki ciuchcią, występ zespołu folklorystycznego, stół degustacyjny „Karp pod różnymi postaciami”.

5. Organizacja wieczoru Andrzejkowego.   Wieczór ten został zorganizowany głównie dla dzieci
 z gminy Tomice, wzięło w nim udział około 50 osób. Podczas imprezy obowiązywało przebranie bajkowe. Zorganizowano konkursy z nagrodami oraz wróżby andrzejkowe.

6. Pokaz Potraw Wigilijnych. W pokazie wzięło udział około 200 osób, impreza była połączona
z występami artystycznymi oraz konkursem kulinarnym „Karp pod różnymi postaciami”.

7.Warsztaty robienia stroików świątecznych. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z różnymi formami i technikami wykonania tradycyjnej dekoracji świątecznej. Uwieńczeniem warsztatów, była prezentacja powstałych w trakcie zajęć stroików. Liczba uczestników: 50 osób.

8. Konkurs Najpiękniejsze Ozdoby Choinkowe i Świąteczne. Celem konkursu było m.in. podtrzymywanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych i świątecznych, wyłonienie najpiękniejszych ozdób, pobudzenie wyobraźni plastycznej. W konkursie wzięło udział 108 osób. Jury wyłoniło najpiękniejsze prace, którym to zostały przyznane nagrody. Prace konkursowe można było oglądać w Ośrodku Kultury w Tomicach.

9. Koncert Najpiękniejszych Kolęd i Pastorałek. Koncert został zorganizowany w Ośrodku Kultury
w Tomicach, dał on możliwość wysłuchania zapomnianych utworów świątecznych związanych
z lokalną tradycją. Koncert został przygotowany przez zespół wokalno – instrumentalny „Wiolinki”, działający w strukturach Ośrodka Kultury w Tomicach.

10. Wydanie broszury kulinarnej „Najsmaczniejsze potrawy bożonarodzeniowe”. Broszura została wydana przy współpracy Kół Gospodyń z Doliny Karpia, zostały w niej zamieszczone przepisy kulinarne przygotowane przez koła gospodyń. Broszura została wydana w ilości 500 sztuk, była bezpłatnie rozdawana podczas Pokazu Potraw Wigilijnych, została również przekazana do Stowarzyszenia Doliny Karpia, Biblioteki Publicznej w Tomicach, szkół z gminy Tomice, broszurę można było również otrzymać w Ośrodku Kultury w Tomicach.