Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Organizacja bibliotecznych warsztatów edukacyjnych na temat lokalnego dziedzictwa obszaru objętego LSR; udostępnienie stanowisk komputerowych z przyłączem do internetu oraz rozwój bazy informacji turystycznej w tym wydanie folderu”

www: www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 14 201,13 zł

Rok realizacji: maj 2010 r. do wrzesień 2011 r.

W ramach projektu przeprowadzono 20 ogólnodostępnych warsztatów edukacyjnych na temat obszaru objętego LSR Doliny Karpia: Dziedzictwo kulturowe i przyroda gminy BrzeźnicaAtrakcje turystyczno-historyczne Doliny Karpia położone na szlakach turystycznych;  Ocalić od zapomnienia ginące zawody: rękodzieło ludowe i artystyczne twórców gminy Brzeźnica; Tradycje literackie i współczesna twórczość pisarzy i poetów z Doliny Karpia. Wykorzystano zakupiony zestaw do projekcji multimedialnej. Zorganizowano konkurs plastyczny z nagrodami.

Wyposażono dwa stanowiska do udostępnianie sprzętu komputerowego z przyłączem do Internetu dla wszystkich. Zakupiono dwa komputery z oprogramowaniem, dwa biurka, dwa krzesła.

Utworzono bazę informacji turystycznej w tym wydano folder pt.  Szlak Papieski  "Nie lękajcie się!". Zakupiono wyposażenie do korzystania na miejscu z informacji turystycznej: stół, 6 krzeseł, 3 regały, 1 stojak.  Treść folderu w nakładzie 1000 egz. - informuje o zasobach atrakcji turystycznych oraz dziedzictwie historycznym.