Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Warsztaty językowe dla mieszkańców Doliny Karpia: autoprezentacja w języku angielskim: JA I MOJA MAŁA OJCZYZNA

  • Wnioskodawca: HELPER INTERNATIONAL, JAROSŁAW WOJTAL
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 24 286,95 zł

Został osiągnięty cel operacji,  którym było umożliwienie mieszkańcom Doliny Karpia zaspokojenia potrzeb społecznych, co zostało osiągnięte podczas warsztatów poprzez integrację w grupie poprzez nawiązanie nowych znajomości, wspólne działania  podejmowane podczas warsztatów. Ponadto uczestnicy warsztatów zapoznali się z tematyką dotyczącą najciekawszych obszarów i obiektów na terenie Doliny Karpia oraz dowiedzieli się jak ofertę turystyczną oraz promocję regionu można poszerzyć o ofertę w języku angielskim.  Podczas warsztatów uczestnicy nauczyli się podstaw komunikacji w języku angielskim, co zniwelowało barierę w kontakcie z osobami obcojęzycznymi odwiedzającymi Dolinę Karpia. W efekcie warsztatów został stworzony potencjał społeczny, dzięki któremu możliwe jest stworzenie podstaw do rozwoju spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej w języku angielskim dla turystów z zagranicy.