Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Organizacja spotkania "Graboszyce - powrót do przeszłości"

www: www.tmzz.eu
  • Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 3 648,28 zł
W ramach projektu zorganizowano spotkanie mieszkańców Graboszyc z Panią Marią Madej, kierującą z ramienia TMZZ powstaniem monografii "Obrazy z życia Graboszyc", w celu przekazania młodemu pokoleniu historii, tradycji, obrzędów i zwyczajów z 760 letniej historii Graboszyc.