Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Powstanie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy ul. Długiej w miejscowości Ryczów na terenie Gminy Spytkowic

  • Nr projektu: 50
  • Wnioskodawca: Gmina Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 36.181,10zł / 20.759,64zł

Operacja polegała na budowie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego oraz stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu przez całe rodziny w atrakcyjny sposób. Ponadto miała na celu poprawę jakości i standardu życia na obszarach wiejskich w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych w zakresie turystyki oraz sportu i rekreacji.Realizacja operacji obejmowała:

-     wykonanie ogrodzenia terenu z siatki plecionej powlekanej na słupkach stalowych okrągłych wraz z cokołem z obrzeży betonowych i furtką z elementów stalowych,

-     wykonanie nawierzchni pieszych utwardzonych z tłucznia kamiennego,

-     montaż urządzeń rekreacyjnych (urządzenie wielofunkcyjne, huśtawki, piaskownica, równoważnia, ławki, ławostoły, stojak rowerowy),

-     wykonanie terenu zielonego poprzez plantowanie ziemi, oczyszczenie i obsianie trawą.

Operacja została zrealizowana w 2010r.,  a dokładnie w okresie 07.09.2010 – 30.09.2010r.