Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Doposażenie członków OSP w Polance Wielkiej oraz Orkiestry Dętej działającej przy OSP poprzez zakup instrumentu oraz umundurowania galowego

  • Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 13.880,24/ 9.716,16 zł

Projekt zrealizowano na przełomie 2011/2012 roku.

Zakupiono lirę marszową oraz  umundurowanie galowe dla członków OSP i orkiestry, co umożliwiło w atrakcyjniejszy sposób wziąć udział w uroczystościach na obszarze Doliny Karpia, np. Dożynki Gminne w Polance Wielkiej, 100-lecie OSP w Przeciszowie, 11-listopada, Zielone Świątki, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Polance Wielkiej oraz w wielu innych poza naszym obszarem