Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Przeprowadzenie spotkań warsztatowych aktywizujących kobiety wiejskie - „KOBIETY W GMINIE BRZEŹNICA – AKTYWNE I NOWOCZESNE”

  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni”
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 4 847, 00 zł

W ramach realizacji projektu „Przeprowadzenie spotkań warsztatowych aktywizujących kobiety wiejskie - „KOBIETY W GMINIE BRZEŹNICA – AKTYWNE I NOWOCZESNE” przeprowadzona została  prelekcja kosmetyczki a także kurs komputerowy, warsztaty kulinarne oraz bibułkarskie dla mieszkanek Gminy Brzeźnica.

Projekt zrealizowano od  26.01.2010 do  20.04.2011r.