Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Organizacja imprezy kulinarno - artystycznej "FESTIWAL - tradycja i współczesność "

www: www.okzator.pl
  • Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki (Ośrodek Kultury w Zatorze)
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 23 602,60 zł

Operacja realizowana była w lipcu 2010 roku w ramach „Małych Projektów” i polegała na zorganizowaniu jedynego w swoim rodzaju festiwalu lokalnej tradycji i kultury w połączeniu z koncertem zespołu rozrywkowego. W ramach festiwalu zaprezentowany został spektakl historyczny „Jak pojedynek o wodę do stawów karpiowych zmienił historię Zatorskiego księstwa” , wystawa prac lokalnych artystów czyli „Zatorska ARTGaleria”, bardzo ciekawy happening „Parada Karpi”. Nie zabrakło także warsztatów rękodzielniczych oraz stoiska promocyjnego stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich promującego lokalne produkty spożywcze z zatorskim karpiem w roli głównej. Wydarzeniem wieńczącym ten niepowtarzalny festiwal były koncerty wspaniałych zespołów Jack Band oraz REDLIN.