Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wydanie publikacji „Gmina Brzeźnica – album starej fotografii

www: www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 32.690,00 / 24.992,00

Ogłoszono apel zachęcający mieszkańców do udostępniania starych fotografii. Zeskanowano zdjęcia, napisano teksty. Wybrano wydawnictwo, gdzie powstał projekt graficzny. W 2013 r. wydano album o objętości 152 s. w formacie A4 w nakładzie 1000 egz., nadany numer ISBN.  Dystrybucja była bezpłatna, a odbiorcy potwierdzali otrzymanie książki podpisem na liście dystrybucji. Poprzez zdjęcia i teksty ocalono od zapomnienia obraz życia na dawnej wsi – w wioskach gminy Brzeźnica. Publikacja to etnograficzna skarbnica, która dostarczyła odbiorcom wiedzy m.in. o: historii, obyczajach świeckich i religijnych, życiu codziennych, zaginionych zawodach.