Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wyposażenie placu zabaw wraz z bezpiecznymi nawierzchniami przy Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej

www: www.polanka-wielka.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Polanka Wielka
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 44 570,79 zł/29 250,00 zł

W ramach realizacji projektu został urządzony i wyposażony ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci wraz z bezpiecznymi nawierzchniami. Powstały plac zabaw umożliwił aktywne spędzanie czasu wolnego oraz wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z terenu gminy.