Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez remont chodników dla pieszych na ul. Bożego Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzyny w miejscowości Spytkowic

www: www.spytkowice.net.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 99.122,91zł / 60.936,00zł

Celem projektu była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i podniesienie standardu życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu obszarów wiejskich i umożliwienie ich rozwoju. Efektem realizacji jest poprawa stanu technicznego chodników dla pieszych zlokalizowanych w centrum miejscowości oraz poprawa infrastruktury technicznej miejscowości Spytkowice. Projekt wpłynął na poprawę funkcjonowania obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i bezpieczeństwa na drogach gminnych w centrum miejscowości oraz poprawę wizerunku miejscowości poprzez ukształtowanie przestrzeni publicznej i poprawę jakości infrastruktury technicznej związanej z drogami.

W ramach realizacji operacji został przeprowadzony remont i modernizacja istniejącego chodnika dla pieszych na ulicach Bożego Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzyny. Zakres prac obejmował demontaż zniszczonego chodnika z płyt chodnikowych i wykonanie w jego miejsce nowego z kostki brukowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni dróg.

Operacja została zrealizowana w 2011r.