Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Remont, modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Palczowicach”

  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 19 877,38 zł

Opis projektu:

Projekt remontu, modernizacji oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w Palczowicach został zrealizowany w 2011 roku. Działalność świetlicy ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Palczowic poprzez zdobywanie nowych wiadomości, umiejętności i zdolności manualnych, intelektualnych oraz ogólnorozwojowych. Ma promować zachowania proekologiczne oraz wiedzę odnośnie Regionu Zatorszczyzny i tradycji.