Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Festiwal Kulinarny Gminy Tomice

www: kultura.tomice.pl
  • Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 19.304,35 zł/15.300,00 zł

Realizacja operacji będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspomagać rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulinarnym w tym: warsztatów z tworzenia kulinarnego produktu lokalnego, warsztatów kulinarnych, pokazu kulinarnego oraz wydania broszury kulinarnej. Operacja przyczyni się do wyłonienia jednego produktu z Gminy Tomice, który w przyszłości może starać się o certyfikację w Dolinie Karpia.