Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Nagranie płyty Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa

www: www.gokspytkowice.pl
  • Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 8 800,00/6 118,00

W ramach realizacji operacji została nagrana płyta Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa. Członkowie Orkiestry Dętej spotykali się systematycznie na próbach w celu dobrego przygotowania do nagrania. W listopadzie 2011roku orkiestra została przewieziona z Ryczowa do Zatora na salę, gdzie odbyło się nagranie. Nagrane utwory zostały poddane obróbce, został wykonany miks oraz marketing. Następnie został wykonany projekt graficzny okładki, która po akceptacji została wydrukowana. Rezultatem było wyprodukowanie 1000 szt. płyt, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Cel jaki założyliśmy , czyli kultywowanie lokalnej twórczości poprzez nagranie i wydanie płyty został osiągnięty.

Rok realizacji: 2012r.