Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Przeprowadzenie warsztatów pod nazwą „Tradycje i rzemiosło w Dolinie Rzeki Skawy”

  • Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 5 300,00 zł

Rok realizacji 2011. W ramach projektu: Przeprowadzenie warsztatów pod nazwą „Tradycje
i rzemiosło w Dolinie Rzeki Skawy”, zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia:

1. Warsztaty pieczenia chleba. W warsztatach wzięły udział 70 osób. Zajęcia zostały przeprowadzone z podziałem na 3 grupy. Podczas warsztatów uczestnicy nauczyli się jak zrobić tradycyjny  chleb oraz zapoznali się z historią pieczenia chleba.

2. Warsztaty wyrobu masła. W warsztatach wzięło udział  70 osób. Zajęcie zostały przeprowadzone z podziałem na 3 grupy. Podczas warsztatów uczestnicy własnoręcznie zrobili masło,
a także poznali historię masła i mleka na przestrzeni wieków.

3. Warsztaty wikliniarskie. W warsztatach wzięło udział  25 osób.  Zajęcia trwały 12 godzin. Wykonane prace zostały zaprezentowane na wernisażu w Galerii Bałysówka w Tomicach podczas wystawy kończącej projekt.

4. Warsztaty rzeźby w drewnie i glinie. W warsztatach wzięło udział  25 osób.  Zajęcia trwały 12 godzin. Wykonane prace zostały zaprezentowane na wernisażu w Galerii Bałysówka
w Tomicach podczas wystawy kończącej projekt w dniu 14.07.2011 r.

5. Zakończenie projektu wystawą prac powstałych podczas warsztatów wikliniarskich oraz rzeźby w drewnie i glinie, która została zorganizowana w Galerii Bałysówka w Tomicach. Imprezę uświetnił występ zespołu muzycznego „Wiolinki”.