Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Organizacja wystawy prezentującej twórczość Adama Gorczyńskiego i ks. Jana Piwowarczyka znamienitych pisarzy – rodaków z Brzeźnicy w Dolinie Karpia oraz wydanie publikacji z rysem biograficznym i utworami Adama Gorczyńskiego

www: www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 10.625,00 / 7.120,00

Zebrano i opracowano materiał na temat życia i twórczości dwóch rodaków ks. dr Jan Piwowarczyka (1889-1959) - wybitnego publicysty katolickiego, rektora i wykładowcy w seminarium oraz Adama Gorczyńskiego (1805-1876) – literata, malarza, społecznika. Skomponowany graficznie materiał wydrukowano na 20 szt. plansz wystawienniczych  formatu 100x70 cm.  W dniu 21.11.2014 r. odbył się wernisaż wystawy. Osoby, które zwiedziły wystawę i zapoznały się z treścią folderu zdobyły wiadomości na temat znamienitych rodaków z Brzeźnicy w Dolinie Karpia. Ponadto odbiorcy poznali zapomnianą twórczość galicyjskiego romantyka, który używał pseudonimu literackiego Jadam z Zatora, opublikowaną w ilustrowanym folderze pt. „Romantyk z Brzeźnicy. Adam Gorczyński (1805-1876). Życie i twórczość”,  objętość 102 s., nakład 1000 egz., nadany numer ISBN.  Dystrybucja była bezpłatna, a odbiorcy potwierdzali otrzymanie książki podpisem na liście dystrybucji.