Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Wydanie publikacji z opracowaniami historycznymi na temat gminy Brzeźnica i Doliny Karpia

www: www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
  • Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 17.700,00 / 14.240,00

Pięciu profesjonalnych historyków opracowało rozdziały publikacji na temat dziejów gminy Brzeźnica i Doliny Karpia od średniowiecza do II wojny światowej. Zorganizowano konferencję historyczną na której autorzy w dniu 27.09.2014. zaprezentowali w formie wykładów poszczególne rozdziały dotyczące: zarysu dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego; osadnictwa oraz traktów komunikacyjnych; historii parafii i kościołów; dziejów gminy Brzeźnica w okresie przedrozbiorowym;  szkolnictwa na ziemi brzeźnickiej. Następnie  wybrano wydawnictwo, gdzie złożono i wydano książkę w formie publikacji naukowej. Publikacja ma tytuł: „Zarys dziejów gminy Brzeźnica i Doliny Karpia”. Objętość 132 s., nakład 1000 egz., nadany numer ISBN.  Dystrybucja była bezpłatna, a odbiorcy potwierdzali otrzymanie książki podpisem na liście dystrybucji. Lektura publikacji dostarczyła odbiorcom rzetelnej wiedzy historycznej,  udokumentowanej przypisami i zilustrowanej zdjęciami. Ponadto książka  poprzez promocję obszaru inspiruje do turystycznego jego poznawania.