Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Dni Gminy Tomice - organizacja konkursu na maskotkę karpia wraz z wystawą, spływu kajakowego, dożynek gminnych połączonych z rajdem rowerowym oraz wycieczki turystyczno – krajoznawczej po Dolinie Karpia

  • Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach
  • Kwota całkowita/dofinansowania: kwota dofinansowania 15 200,00 zł

Rok realizacji 2011. W ramach Dni Gminy Tomice - organizacja konkursu na maskotkę karpia wraz z wystawą, spływu kajakowego, dożynek gminnych połączonych z rajdem rowerowym oraz wycieczki turystyczno – krajoznawczej po Dolinie Karpia  zostały zorganizowane następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja konkursu na „Maskotkę Karpia”. Konkurs miał na celu wyłonienie najciekawszej maskotki Karpia wg. następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, inwencja twórcza, walory artystyczne i estetyczne, wysokość min. 50 cm.  , która będzie promować region podczas Dożynek Gminnych, a także na innych imprezach w Dolinie Karpia. Wyniki zostały ogłoszone podczas Dożynek Gminnych. Nagrodami w konkursie były gry planszowe i zręcznościowe. W konkursie wzięło udział
5 drużyn.

2. Organizacja spływu kajakowego. W ramach Dni Gminy Tomice zorganizowany został zorganizowany spływ kajakowy po rzece Skawie na trasie Witanowice - Zator. Spływ przyczyni się również do promowania postaw ekologicznych wśród młodzieży. Na zakończenie imprezy zostało zorganizowane ognisko wraz z poczęstunkiem. Liczba uczestników: 30 osób.

3. Dożynki Gminne w Tomicach. W imprezie wzięło udział ok. 650 osób w programie znalazły się m.in. występy sceniczne zespołów artystycznych z Doliny Karpia, prezentacje wieńców dożynkowych, stoiska promocyjne lokalnych twórców ludowych, warsztaty florystyczne oraz wikliniarskie, przejażdżki ciuchcią, wioska rycerska, występ zespołu folklorystycznego, stół degustacyjny „Karp pod różnymi postaciami”.

4. Organizacja Rajdu Rowerowego „Szlakiem Tomickich Stawów”. Podczas trwania Dożynek Gminnych  zorganizowano „Rajd Rowerowy Szlakiem Tomickich Stawów”, który swoje zakończenie miał w Witanowicach tuż przy imprezie dożynkowej. Będzie to doskonała forma promocji postaw zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Doliny Karpia. Każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkową „karpiową koszulkę”. Liczba uczestników: 60 osób.

5.Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej „Skarby Doliny Karpia”    Zorganizowano wycieczkę autokarową dla grupy 50 osób. Trasa wycieczki wiodła przez najciekawsze zakątki przyrodnicze i turystyczne Doliny Karpia: Tomice – Marcyporęba – Brzezinka – Spytkowice – Zator.. Dla uczestników wyjazdu został przygotowany poczęstunek.