Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Warsztaty Muzyczne – nauka i doskonalenie gry na instrumentach dętych i perkusyjnych

www: zygodowice.osp.org.pl
  • Wnioskodawca: Stowarzyszenie p.n. „Orkiestra Dęta Zygodowice”
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 31 200 zł / 24 960 zł

Zajęcia muzyczne rozpoczęły się w dniu 11 marca 2013r. i trwały do 30 czerwca 2014r z wyłączeniem okresu wakacji. Łącznie zostało przeprowadzonych 560 godzin zajęć tym:

112 godz. z doskonalenia gry ( 1 grupa 10-cio osobowa)

448 godz. (4x 112godz.) z nauki gry (4 grupy sekcyjne łącznie 13 osób). Uczestnicy warsztatów poznali niezbędną wiedzę z zakresu teorii muzyki, a następnie ćwiczyli technikę gry na instrumentach muzycznych dętych.

Zajęcia odbywały się na udostępnionej przez Stowarzyszenie sali, a uczestnicy korzystali z instrumentów muzycznych będących w posiadaniu Orkiestry. Zakupiony sprzęt nagłaśniający wraz z posiadanym urządzeniem do rejestracji dźwięku był wykorzystany podczas nauki gry do korekty błędów, a także do nagłośnienia w czasie koncertów.

W pełni został osiągnięty cel: Aktywizacja i zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Doliny Karpia przez zdobycie lub poprawę umiejętności gry na instrumentach dętych podczas warsztatów i koncertów Orkiestry Dętej Zygodowice. Z grupy rekrutowanych 13 osób do nauki gry 12 osób (92%) ukończyło zajęcia i uzyskało umiejętności gry pozwalające na udział w koncertach z Orkiestrą, a z grupy 10 osób doskonalących umiejętności gry wszyscy (100%) ukończyło  warsztaty z pozytywnym rezultatem.

Odbyły się trzy koncerty w wykonaniu uczestników warsztatów: jeden w dniu 01 lutego 2014r. z okazji Walnego Zebrania Stowarzyszenia, drugi z okazji Św. Boże Ciało w dniu 19 06.2014r., a trzeci na zakończenie warsztatów w dniu 22 czerwca 2014r. - koncert zorganizowany podczas festynu szkolnego w Gimnazjum w Tomicach. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców

Wszyscy uczestnicy warsztatów zadeklarowali chęć wstąpienia do Orkiestry. Poza wymienionymi koncertami odbyło się także wiele innych: np. (III Festiwal Orkiestr Dętych Doliny Karpia w Osieku-15.06.2014r.; Koncert podczas Targów turystycznych w Doliny Karpia w Zatorze.-01.06.2014r.; Małopolskie Święto Ludowe- 08.06.2014r).