Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego LKS „Orzeł” Ryczów w celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości”

www: www.spytkowice.net.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 265.686,06zł / 172.803,00zł

Celem projektu była poprawa funkcjonowania, stanu technicznego i estetycznego budynku LKS „Orzeł” w Ryczowie, poprawa jakości życia mieszkańców wsi, przeciwdziałanie wykluczeniu obszarów wiejskich i integracja lokalnego społeczeństwa oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych.

W ramach realizacji operacji przeprowadzony kompleksowy remont budynku wraz z jego termomodernizacją. Prace obejmowały wymianę: pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych, remont wewnętrznych instalacji, malowanie pomieszczeń oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku. Część wyremontowanych pomieszczeń wykorzystywana jest przez klub sportowy, a w pozostałych pomieszczeniach została utworzona izba regionalna i sala, która może być wykorzystana do organizacji występów i zajęć dla dzieci i młodzieży.